Onze diensten

Conflict en ontslag

Een arbeidsrelatie is niet anders dan iedere andere relatie: het kan ook wel eens misgaan. U kunt als werknemer te maken krijgen met ongewenste ontwikkelingen zoals wrijving, onvrede, bedrijfseconomische problemen, faillissement, een conflict en soms zelfs onvrijwillige beëindiging van de arbeidsrelatie. Gelukkig biedt wetgeving zowel werknemer als werkgever allerlei handvatten om situaties waarin niet langer kan worden samengewerkt, op een nette, professionele manier af te sluiten.

Booij HR Services is wegwijs in de wereld van rechten en plichten en zet zich in om eventuele conflicten voor zowel werknemer als werkgever bevredigend op te lossen.

Meer weten? Leg uw situatie gerust eens voor aan Booij HR Services.
personeelsfunctionaris, bedrijfsadviseur, arbeidsdeskundige | personeelsmanagement, personeelszaken, uitbesteden | personeelszaken, quick, scan | personeelsadviesbureau, P&O services, hr advies mkb | hr servicedesk, P&O support, hrm spreekuur | personeelsadministratie, personeelszaken, mkb