Onze diensten

Personeelszaken

" Fundament voor goed personeelsbeleid is een personeelshandboek. Hierin legt u alle regels en afspraken vast die voor het werken binnen uw onderneming van belang zijn. Kort gezegd is het een naslagwerk met antwoord op de vraag "Hoe is het hier geregeld met ...?" Denk bijvoorbeeld aan werktijden, ziekteverzuim, veiligheid, vakantie, opleiding, beloning enz. De inhoud van een personeelshandboek is maatwerk: geen enkele onderneming is immers hetzelfde.

Een personeelshandboek is een waardevolle informatiebron voor uw onderneming. Het biedt duidelijkheid en structuur en u kunt erop terugvallen bij onduidelijkheden of overtredingen. Bovendien is het gemakkelijker om sommige afspraken centraal vast te leggen, zodat u hierover niet met elke werknemer afzonderlijk hoeft te onderhandelen.

Het opstellen van een personeelshandboek is een tijdrovende en ingewikkelde klus. Booij HR Services kan u ondersteunen bij de ontwikkeling van een personeelshandboek of de samenstelling geheel voor u verzorgen.
personeelsfunctionaris, bedrijfsadviseur, arbeidsdeskundige | personeelsmanagement, personeelszaken, uitbesteden | personeelszaken, quick, scan | personeelsadviesbureau, P&O services, hr advies mkb | hr servicedesk, P&O support, hrm spreekuur | personeelsadministratie, personeelszaken, mkb