Over Booij

Netwerk Booij HR Services

Wanneer nodig kan Booij een beroep doen op een netwerk van collega-personeelsadviseurs en deskundigen in aanpalende specialismen, zoals arbeidsjuristen, bedrijfsartsen, verzekeringsagenten, bewegings- en veiligheidsdeskundigen.

Booij HR Services heeft een samenwerkingsverband met P&O collega Kees de Goede van Booij & de Goede HRM Partners, die tevens optreedt als vaste back-up. Zie verder: www.bdg-hrm.nl
En daarnaast is Booij HR Services aangesloten bij Gezond Werken Langstraat (GWL), een samenwerkingsverband met een bedrijfsarts, bedrijfsfysiotherapeut en re-integratie/outplacementcoach, gericht op gezonde bedrijfsvoering in de meest brede zin van het woord. Zie verder: www.gezondwerkenlangstraat.nl
personeelsfunctionaris, bedrijfsadviseur, arbeidsdeskundige | personeelsmanagement, personeelszaken, uitbesteden | personeelszaken, quick, scan | personeelsadviesbureau, P&O services, hr advies mkb | hr servicedesk, P&O support, hrm spreekuur | personeelsadministratie, personeelszaken, mkb