Referenties

Referenties

Paul Megens, Directeur Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant:
"Wij hebben gedurende een half jaar gebruik mogen maken van de kennis en ervaring van Bob in de functie van interim- personeelsadviseur. Wij hebben hem leren kennen als een gedreven en kundig medewerker die snel anticipeert op de mogelijkheden en onmogelijkheden van de omgeving. Op alle niveau's van het HRM-beleid is Bob een waardig gesprekspartner. Het 'schakelen' tussen strategische abstractie en de tactische en operationele uitvoering van HRM-vraagstukken is voor Bob vanzelfsprekend. Hij is echte allrounder. Onze ervaringen met de wijze waarop Bob de dienstverlening en samenwerking invulling geeft, zijn uitstekend."

Frank Eits, Directeur Van Lent Systems B.V.:
"Begin 2008 stond ik voor de keus wat te doen met mijn organisatie. Ik wilde een flinke reorganisatie gaan doorvoeren en was me vooral bewust van mogelijke problemen op het gebied van personeelszaken. Na wat navraag links en rechts, plus de nodige offertes van HR-specialisten is mijn keuze gevallen op Booij HR Services. Vooral de betrokkenheid van Bob Booij als persoon gaf daarbij de doorslag. Ook stelde ik een medewerkster aan om intern het totale reorganisatieproces te ondersteunen. Eigenlijk heeft zij door deze aanpak een interne opleiding als personeelsfunctionaris genoten. Inmiddels is zij in staat zelfstandig de afdeling personeelszaken te runnen. Deze in mijn ogen ideale samenwerking met Bob Booij heeft heel goed uitgepakt. Zijn steun en inzicht hebben een positieve uitwerking gehad op alle afdelingen en dus voor onze totale organisatie. Ik vond het vooral belangrijk dat ik rechtstreeks en persoonlijk een beroep kon doen op Bob Booij: hij had altijd tijd en ruimte voor me. Ik ben ervan overtuigd: de persoonlijke aanpak is de juiste aanpak! Bij veranderingen van dit kaliber is het immers uit den boze dat men je als nummer gaat behandelen."

Niels van der Pluijm, Directeur Helder Telecom BV Waalwijk:
"Wat in eerste instantie een kleine bijdrage zou zijn door Bob Booij werd uiteindelijke een uitgebreid verander- en professionaliseringstraject in personeelsmanagement. Helder Telecom is de afgelopen jaren snel gegroeid; behalve in aantallen ook wat betreft het niveau van de medewerkers. Zodoende was er behoefte aan een professionaliseringsslag op het gebied van personeelsbeleid. Met de input en begeleiding van Bob hebben we hier in een redelijke korte tijd handen en voeten aan kunnen geven. Daarbij leverde Bob niet alleen een inhoudelijke bijdrage, maar hij begeleidde zowel directie, management als personeel bij dit veranderingsproces. Dit gaf ons duidelijkheid over wensen en behoeften van onze medewerkers wat betreft duidelijkheid, afspraken en toekomstmogelijkheden. Met de instrumenten die Bob heeft aangereikt, hebben we hier verder invulling aan kunnen geven. De gesprekken met Bob leverden de benodigde achtergrondinformatie en steun om het personeelsbeleid snel professioneel op orde te brengen. Wij hebben Bob leren kennen als een prettige gespreks- en sparringspartner voor zowel directie als personeel en hebben veel steun aan hem (gehad)."
personeelsfunctionaris, bedrijfsadviseur, arbeidsdeskundige | personeelsmanagement, personeelszaken, uitbesteden | personeelszaken, quick, scan | personeelsadviesbureau, P&O services, hr advies mkb | hr servicedesk, P&O support, hrm spreekuur | personeelsadministratie, personeelszaken, mkb